Mes siekiame Jūsų aukščiausio įvertinimo bei pasitikėjimo ir visada esame pasiruošę pranokti Jūsų lūkesčius.

  • Nuo 2007-11-12 galime dirbti gaisro gesinimo įrenginių ir gaisro signalizacijos techninės priežiūros darbus.
  • Nuo 2008-03-04 esame Lietuvos Elektros Energetikos Asociacijos nariai.
  • Nuo 2008-10-12 galime dirbti remonto darbus 35 kV tinkluose.
  • 2008 m.  įmonėje sertifikuota kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001: 2000 standartą.
  • Nuo 2009-07-23 galime dirbti montavimo darbus 35 kV tinkluose.

Įmonė yra paruošusi socialinės atsakomybės ataskaitą, prašome kreiptis e-paštu: info@fisanta.lt. Tikimės, kad mūsų veikla paskatins daugelio Lietuvos įmonių verslo atskaitomybę socialinės atsakomybės srityje.

  • Nuo 2010 m.  pradėjome ruošti procedūras pagal integruotą kokybės, aplinkos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ir ISO OHSAS 18001:2007 reikalavimus.
  • 2011 m. įmonėje sertifikuota Aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal ISO 14001:2005 standartą.
  • 2011 m. UAB „Fisanta“ prisijungė prie Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo ir tapo Jungtinių Tautų (toliau – JT) Pasaulinio susitarimo (The Global Impact)  nare.

  • 2012 m. buvo sertifikuota Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema pagal BS OHSAS 18001:2007 standartą.

UAB „Fisanta” sėkmingai įgyvendino projektą Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-01-274 ”UAB „FISANTA“ konkurencingumo užsienio šalyse didinimas (pasirengimas įmonės paslaugų ir produktų į Kazachstano rinką eksportui)“, finansuojamą iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo specialiosios Ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programos.

Projekto vykdymo metu (2010-02-01 – 2011-08-31) buvo atliktas pasirengimas įmonės paslaugų ir produktų eksportui į Kazachstano rinką:

–      įvykdytas įmonės paslaugų pristatymas tarptautinėse parodose Kazachstane, viso 5 vnt;

–      atliktas Kazachstano rinkos tyrimas;

–      parengta įmonės paslaugų ir produktų eksporto plėtros strategija.

Sėkmingas projekto vykdymas sąlygojo ryšių su Kazachstano įmonėmis užmezgimą bei pirmuosius užsakymus.