Mes siekiame Jūsų aukščiausio įvertinimo bei pasitikėjimo ir visada esame pasiruošę pranokti Jūsų lūkesčius.

 • Nuo 2007-11-12 galime dirbti gaisro gesinimo įrenginių ir gaisro signalizacijos techninės priežiūros darbus.
 • Nuo 2008-03-04 esame Lietuvos Elektros Energetikos Asociacijos nariai.
 • Nuo 2008-10-12 galime dirbti remonto darbus 35 kV tinkluose.
 • 2008 m.  įmonėje sertifikuota kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001: 2000 standartą.
 • Nuo 2009-07-23 galime dirbti montavimo darbus 35 kV tinkluose.

Įmonė yra paruošusi socialinės atsakomybės ataskaitą, prašome kreiptis e-paštu: info@fisanta.lt. Tikimės, kad mūsų veikla paskatins daugelio Lietuvos įmonių verslo atskaitomybę socialinės atsakomybės srityje.

 • Nuo 2010 m.  pradėjome ruošti procedūras pagal integruotą kokybės, aplinkos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ir ISO OHSAS 18001:2007 reikalavimus.
 • 2011 m. įmonėje sertifikuota Aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal ISO 14001:2005 standartą.
 • 2011 m. UAB „Fisanta“ prisijungė prie Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo ir tapo Jungtinių Tautų (toliau – JT) Pasaulinio susitarimo (The Global Impact)  nare.

 • 2012 m. buvo sertifikuota Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema pagal BS OHSAS 18001:2007 standartą.

UAB „Fisanta” sėkmingai įgyvendino projektą Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-01-274 ”UAB „FISANTA“ konkurencingumo užsienio šalyse didinimas (pasirengimas įmonės paslaugų ir produktų į Kazachstano rinką eksportui)“, finansuojamą iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo specialiosios Ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programos.

Projekto vykdymo metu (2010-02-01 – 2011-08-31) buvo atliktas pasirengimas įmonės paslaugų ir produktų eksportui į Kazachstano rinką:

–      įvykdytas įmonės paslaugų pristatymas tarptautinėse parodose Kazachstane, viso 5 vnt;

–      atliktas Kazachstano rinkos tyrimas;

–      parengta įmonės paslaugų ir produktų eksporto plėtros strategija.

Sėkmingas projekto vykdymas sąlygojo ryšių su Kazachstano įmonėmis užmezgimą bei pirmuosius užsakymus.

Kokybės Politika

1999 m. mūsų vadovybė parengė, o 2002 m. pakoregavo ir nuolat diegė
Bendrovės kokybės politiką, atitinkančią įmonės bei klientų
reikalavimus, bei 2008 m. įdiegtą kokybės vadybos sistemą pagal ISO
9001:2008 standartą.
2011 m. įmonėje sertifikuota aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal ISO
14001:2005 standartą. Po to kai 2012 m. buvo sertifikuota Darbuotojų
saugos ir sveikatos vadybos sistema pagal BS OHSAS 18001:2007 standartą,
Bendrovės politika apėmė ne tik kokybės, tačiau ir aplinkosauginius bei
darbuotojų saugai ir sveikatai keliamus reikalavimus, įmonės siekius
nuolat tobulėti.
Visi mūsų bendrovės darbuotojai yra susipažinę su kokybės, aplinkos
apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika (Integruotos vadybos
sistemos politika). Siekiant įgyvendinti politikoje numatytus tikslus,
kiekvienas darbuotojas turi savo atsakomybės sferą.

Įmonės vadovybė atsakinga už tai, kad kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika būtų žinoma, suprantama ir
įgyvendinama visų mūsų darbuotojų bei žinoma suinteresuotoms šalims.
Aukščiausias mūsų Bendrovės tikslas – būti geriausiais savo srities specialistais.

Keletas atliktų mūsų projektų:

 • Prekybos ir pramogų centras „Akropolis”, Klaipėda;
 • Gaisro ir dujų nuotėkio detektavimo, dujinė gaisro gesinimo sistema objekte FCC-SHU AB „Mažeikių nafta”.
 • UAB „Amitt” amoniako gamybos statybos užbaigimas, Jonalaukio k., Jonavos raj. Automatinė putinio gesinimo sistema;
 • UAB „Vilniaus energija“ E3 kuro ūkio gaisro gesinimo putomis rekonstrukcija;
 • Dujinio gesinimo sistemos; vidaus elektros instaliacijos; žaibosaugos; gaisro ir apsauginės signalizacijų; elektroninių ryšių; procesų automatizavimo projektavimo darbai objekte Lietuvos Nacionalinis Muziejus Vilniuje.
 • Dujinio gesinimo sistemos, procesų automatizavimo projektavimo darbai Lietuvos ypatingąjame archyve;
 • Sprinklerinė ir kibirkščių gesinimo sistemos AB „Klaipėdos mediena“;
 • 0,4 – 10 Kv lauko tinklai ir pastotės, skirstomieji punktai.